A-E(hr)

Bergamot – BIO eterično ulje

Citrus aurantium ssp. bergamia

Borovica (kleka) eterično ulje

Juniperus communis